Project Description

Địa chỉ : Khu phố Quảng Phú, Thị trấn Phú Mỹ, Huyên Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đường số 3, Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian thực hiện: Từ 1/7/2016

Dịch hại được kiểm soát: dịch vụ diệt côn trùng, mối và diệt chuột