Project Description

Địa chỉ: Đường số 1, KCN Đông Xuyên, P. Rạch Dừa, TP Vũng Tàu

Điện thoại: 064 3612 099

Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2014 đến nay

Dịch hại được kiểm soát: Côn trùng, chuột, mối