Project Description

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ đời sống trong và ngoài ngành Dầu khí và kinh doanh khách sạn.

PSV là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ suất ăn công nghiệp (Catering) cho các công trình biển và bờ trong và ngoài ngành Dầu khí. HIện nay, công ty đang cung cấp dịch vụ đời sống cho hầu hết các công trình trong ngành dầu khí cho gần 30 công trình trên biển thuộc Liên Doanh Việt – Nga “ Vietsovpetro”, 40 công trình biển thuộc các công ty Dầu khí như Đại Hùng, Cửu Long JOC, JVPC, PVD, KNOC…và cung cấp dịch vụ cho hàng chục tàu dịch vụ của PTSC và các công ty khác.

Địa chỉ : Số 63, đường 30/4, Phường 9, TP. Vũng Tàu
Điện thoại : 064-3833345 / 3832170

-Công trình biển: kiểm soát chuột, côn trùng từ 5/2013 đến nay.

-Kho: Kiểm soát gián, ruồi, mối từ tháng 10/2012 đến nay.

-Khách sạn: Kiểm soát chuột, côn trùng từ tháng 12/2014 đến nay.