Project Description

Địa chỉ : Số 45B, đường 30/4, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Thời gian thực hiện: Từ 1/7/2016

Dịch hại được kiểm soát: dịch vụ diệt côn trùng, mối và diệt chuột