Project Description

Địa chỉ: Đường 1B, KCN Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại : (064) 3922866 – Fax : (064) 3922469

Dịch hại được kiểm soát: Mối

Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2015 đến nay