Project Description

Địa chỉ: Ấp Láng Cát, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian thực hiện: từ tháng 3/2015 đến nay

Dịch hại được kiểm soát: Côn trùng