Project Description

Địa chỉ : 165 Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, Tỉnh BRVT.

Thời gian thực hiện: Từ 1/7/2016

Dịch hại được kiểm soát: dịch vụ diệt côn trùng, mối và diệt chuột