Project Description

Địa chỉ: ĐT44A, Long Hải, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2016

Dịch hại được kiểm soát: dịch vụ diệt côn trùng nhà hàng, nhà bếp