Project Description

Địa chỉ: Số 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu

Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2015

Dịch hại được kiểm soát: chuột, côn trùng, mối