Project Description

Địa chỉ: Số 8 Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu

Thời gian thực hiện: Từ tháng 20/7/2016

Dịch hại được kiểm soát: diệt côn trùng, diệt chuột, diệt mối mọt