Project Description

Vietsovpetro là  Liên doanh đầu tiên của Việt  Nam với nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí và là một biểu tượng của tình Hữu nghị Việt  Nam – Liên Bang Nga. Hoạt động trong các lĩnh vực: Điều hành khai thác mỏ,  Khoan và dịch vụ  Địa Vật lý giếng khoan dầu khí, Dịch vụ phân tích thí nghiệm,  Thiết kê, chế tạo, lắp ráp các công trình dầu khí biển, Dịch vụ Cảng biển, Vận tải biển, Phòng chống và thu gom dầu tràn, là nơi đào tạo đội ngũ quản lý, cán bộ và công nhân lành nghề cho toàn ngành dầu khí Việt Nam.

Bao gồm các đơn vị trực thuộc: Xí nghiệp khai thác dầu khí; Xí nghiệp xây lắp, khảo sát và sửa chữa công trình dầu khí; Xí nghiệp vận tải biển và công tác lặn, Xí nghiệp quản lý và khai thác công trình khí, Viện nghiên cứu và thiết kế dầu khí, Xí nghiệp địa vật lý và giếng khoan, Xí nghiệp khoan và sửa giếng, Xí nghiệp cảng và cung ứng vật tư, Trung tâm an toàn và bảo vệ mội trường, Trung tâm công nghệ thông tin và liên lạc, Trung tâm y tế, Xí nghiệp vận tải ô tô…

Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Tp Vũng Tàu

Điện thoại: 064 3 562 745

Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2013

Dịch hại được kiểm soát: mối