Project Description

Địa chỉ: Đường 1B, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2016

Dịch hại được kiểm soát: dịch vụ diệt côn trùng nhà ăn, nhà bếp