Project Description

Địa chỉ : Nguyễn Hữu Thọ, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian thực hiện: Từ 1/7/2016

Dịch hại được kiểm soát: dịch vụ diệt côn trùng, mối và diệt chuột